All in One: PACKONE – usługa biletu WERIT

Trwałość i efektywność łańcucha dostaw: Bezpłatne przyjmowanie zwrotne kontenerów i odbiór używanych i opróżnionych IBC umożliwia system WERIT w prosty sposób.

Niezależnie od konstrukcji lub marki: przyjmujemy zużyte i opróżnione IBC.

Kody recyklingu WERIT IBC

Adres odbioru
Osoba kontaktowa
Pożądana data załadunku
Opakowanie
IBC 300 L
IBC 600 L
IBC 800 L
IBC 1000 L

Warunki ramowe

Akceptujemy wszystkie znane standardowe marki IBC!

 • Proszę sprawdzić zgodność Państwa zbiorników IBC z warunkami odbioru na odwrocie.
 • Prosimy przygotować do wysyłki przeznaczone do odbioru zbiorniki IBC wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami do odbioru przez PACKONE. Podane na formularzu Ticket ilości muszą zgadzać się z ilościami podanymi w liście przewozowym. Przeładunek dokonywany jest przez Oddającego.
 • Odbiór następuje od minimalnej ilości 4 zbiorników IBC (Norwegia i Szwecja min. 8 zbiorników). Zebranie następuje - bez wcześniejszego awizowania - w ciągu 30 dni po pisemnym wpływie PACKONE Ticket. Jeśli IBL o wielkości 300 l są zarejestrowane do odbioru, minimalna ilość wynosi 8 IBC (Norwegia i Szwecja 16 IBC).
 • PACKONE Ticket Service obowiązuje w regionach: Norwegia (na południe od Steinkier), Szwecja (na południe od Gävle), Finnlandia (na południe od Lahti), Wielka Brytania, Dania, kraje Beneluxu, Niemcy, Austria, Francja, Szwajcaria, Włochy (na północ od Rzymu - Ankony), Hiszpania, Portugalia, Czechy, Słowacja, Węgry, Polska, Rumunia i Słowenia. Dla pozostałych, nie wymienionych tutaj krajów i regionów jak i wszystkich wysp obowiązują szczególne warunki zwrotu.
 • Odbierający zastrzega sobie prawo do obciążenia Oddającego kosztami (transportu, pozostałości...) nieodpowiednich zbiórek.
 • Oddający deklaruje akceptację warunków odbioru i zapewnia wiążącym prawnie podpisem, że oddane przez niego zbiorniki IBC odpowiadają tym warunkom.

Warunki zwrotu

 • Nadawca deklaruje zgodę na odbiór zbiorników IBC przeprowadzony przez PACKONE Collect.
 • Zbiornik IBC musi być w pełni opróżniony, tzn. nie kapać, oczyszczony z substancji stałych oraz z resztek masy szpachlowej.
 • Wszystkie oryginalne zamknięcia i armatury muszą być szczelnie zamknięte.
 • Tablice identyfikacyjne muszą być zamontowane zgodnie z przepisami oraz być sprawne.
 • Zgodnie z oryginalnym etykietowaniem muszą być zawarte informacje na temat ostatniego materiału wypełniającego oraz odpowiadać przepisom transportowym oraz przepisami dotyczącymi substancji niebezpiecznych.
 • Oznaczenie UN zbiornika IBC musi być widoczne i aktualne.
 • Palety i ramy metalowe muszą nadawać się do ponownego użycia, tzn. nie być zdeformowane lub złamane, nie mogą wykazywać dużych uszkodzeń spowodowanych korozją. Wewnętrzny zbiornik nie może być uszkodzony.
 • Zbiornik IBC nie może być używany niezgodnie z przeznaczeniem, napełniany innymi materiałami wypełniającymi niż zgodnymi z przeznaczeniem lub innymi niż podanymi na etykiecie.
 • Zbiorniki IBC opróżnione z substancji mutagennych i/lub powodujących nowotwory mogą być odbierane jedynie przed wcześniejszym uzgodnieniem.
 • Zbiorniki IBC z pozostałościami substancji toksycznych w rozumieniu przepisów ADR/RID lub aktualnie obowiązującego zarządzenia w sprawie substancji niebezpiecznych mogą być odbierane wyłącznie po wcześniejszej dekontaminacji wzgl. neutralizacji.
 • Dekontaminowany zbiornik IBC należy oznaczyć jako taki (etykieta, nadruk, znak kontrolny itp.).
 • W przypadkach, w których zbiornik IBC zawiera silnie podrażniające lub pachnące materiały wypełniające, od oddającego może być również wymagana wcześniejsza dekontaminacja.
 • We wszystkich wyżej wymienionych przypadkach poświadczenie dekontaminacji należy przedstawić razem ze zbiornikami IBC. Na żądanie oddający przedstawia odpowiednie karty bezpieczeństwa (MSDS) ostatniego materiału wypełniającego.
 • Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia używanych pojemników IBC stwarzających potencjalne zagrożenie dla zdrowia i / lub środowiska.
 • Dotrzymanie warunków przyjęcia zwrotu oraz stopień zdolności do regeneracji są ustalane po sprawdzeniu w zakładzie. To zakwalifikowanie jest wiążące.
 • Podpisujący zgadza się, aby przejąć, jak niżej wymieniono, koszty za zbiorniki IBC, które nie odpowiadają wcześniej wymienionym warunkom odbioru:
  • koszty transportu (częściowe koszty transportu za odbiór i dostawę zwrotną)
  • utylizację materiału (obecnie 50,00 € za zbiornik IBC)
  • utylizację wszelkich pozostałości wypełnienia (aktualnie 1,75 €/kg)
  • koszty transportu powstałe w wyniku próżnych dojazdów również obciążają nadawcę formularza Ticket.
 • Oddający jest odpowiedzialny za właściwe i pełne przeładowanie zbiorników IBC.