All in One: PACKONE - WERIT Ticket Service

Duurzaamheid en efficiëntie voor uw supply chain: Met het WERIT-ticketsysteem kunt u met één druk op de knop containers terugnemen of uw gebruikte en geleegde IBC's gratis ophalen.

Ongeacht het type of merk - wij nemen uw gebruikte en geleegde IBC's terug.

WERIT IBC recycling codes

Afhaaladres
Contactpersoon
Gewenste laaddatum
Verpakking
300 l IBC
600 l IBC
800 l IBC
1000 l IBC

Basisvoorwaarden

Wij accepteren alle bekende standaard IBC-merken!

 • Gelieve te controleren of uw IBC’s conform zijn aan de aan ommezijde vermelde terugnamevoorwaarden.
 • De IBC’s dienen verzendklaar te worden gemaakt voor afhaling door PACKONE inclusief alle benodigde documenten. Het vermelde aantal op de documenten moet gelijk zijn aan het aantal dat vermeld is op het PackOne Ticket. De afzender zal de verlading verzorgen.
 • De afhaling zal worden uitgevoerd vanaf minimaal 4 stuks (Noorwegen en Zweden vanaf 8 IBC’s). Afhalingen zullen, zonder enig bericht vooraf, binnen 30 dagen na schriftelijke ontvangst van het PACKONE-ticket worden uitgevoerd. Als IBL's van 300 l worden geregistreerd voor inzameling, is de minimumhoeveelheid 8 IBC's (Noorwegen en Zweden 16 IBC's).
 • De PackOne Ticket Service geldt in de volgende regio’s: Noorwegen (zuidelijk van Steinkjer), Zweden (zuidelijk van Gävle), Finland (zuidelijk van Lahti), Groot-Brittanië, Denemarken, BeNeLux, Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, Zwitserland, Italië (noordelijk van Rome-Ancona), Spanje, Portugal, Tsjechië, Slowakije, Hongarije, Polen, Roemenië en Slovenië. Voor alle niet vermelde landen en regio’s alsmede alle eilanden gelden speciale terugnamevoorwaarden.
 • De ophaler behoudt zich het recht voor om bij de afzender alle kosten (transport, restanten,...) in rekening te brengen, die bij niet-conforme afhalingen ontstaan.
 • Door zijn rechtsgeldige, bindende handtekening te plaatsen, gaat de afzender akkoord met de vermelde terugnamecondities en verklaart hij/zij dat de door hem overgedragen IBC’s aan de hier vermelde voorwaarden voldoen.

Terugnamevoorwaarden

 • De afzender accepteert dat de afhaling van de IBC plaatsvindt via PACKONE Collect.
 • De IBC moet volledig leeg zijn, d.w.z. vrij van druppels, droge deeltjes, spatelschoon.
 • Alle originele sluitingen, uitlooparmaturen en kranen dienen goed afsluitend gesloten te zijn.
 • De markeringsborden dienen op de juiste plaatsen te zitten en dienen herkenbaar / leesbaar te zijn.
 • De originele etiketten van het laatst vervoerde product moeten aanwezig zijn, aan de huidige transportwetgeving voldoen en leesbaar zijn en de wet op gevaarlijke stoffen.
 • De originele UN-markering van de IBC dient eveneens aanwezig en leesbaar te zijn.
 • Pallet en metalen frame moeten opnieuw bruikbaar zijn, d.w.z dat zij niet vervormd of gebroken mogen zijn en zij mogen geen ernstige oxidatieschade vertonen. De interne balg moet onbeschadigd zijn.
 • De IBC mag niet oneigenlijk worden gebruikt voor of gevuld worden met andere dan de beoogde en op de etiketten vermelde producten.
 • IBC’s die geleegd zijn van mutagene en/of kankerverwekkende stoffen, kunnen alleen na voorafgaande afstemming geaccepteerd worden.
 • IBC’s die toxische resten bevatten zoals vermeld in de ADR/ RID regels of de actueel geldende gevaarlijke stoffen verordeningen worden uitsluitend geaccepteerd na voorafgaande decontaminatie of neutralisatie.
 • Een gedecontamineerde IBC moet als zodanig gemarkeerd worden (etiket, opdruk, testmarkering etc.)
 • In geval van IBC’s waarin zéér irriterende of sterk geurende producten hebben gezeten, kan van de afzender eveneens verlangd worden dat deze de IBC decontamineert.
 • In alle bovenstaande gevallen dient samen met de IBC een bewijs van decontaminatie overhandigd te worden. Op verzoek geeft de afzender een veiligheids-informatieblad (MSDS) af van het als laatste in de IBC afgevulde product.
 • We behouden ons het recht voor om gebruikte IBC's te weigeren die een potentieel gezondheids- en / of milieugevaar vormen.
 • De naleving van de bovenstaande terugnamevoorwaarden en de mate van reconditioneerbaarheid worden telkens na controle op de betreffende vestiging vastgesteld. Deze inschaling is bindend.
 • De ondertekenaar verklaart zich ermee akkoord dat hij de kosten voor IBC’s die niet aan de bovenstaande acceptatievoorwaarden voldoen – zoals hieronder vermeld – dient te betalen:
  • Vrachtkosten (pro rata transportkosten voor afhaling en retourlevering).
  • Verwerkings- en afvoerkosten voor de non-conforme verpakkingen. (Tot 50 € / IBC)
  • Verwerkings- en afvoerkosten voor restanten. (1,75 € / kg)
  • Alle andere kosten als gevolg van de non-conformiteit.
 • De aanvrager is verantwoordelijk voor de correcte en complete verlading van de IBC’s tot op de laadvloer van de vrachtwagen.