Impressum

PACKONE

Een service van de WERIT Kunststoffwerke W. Schneider GmbH & Co.KG
Kölner Straße, 57610 Altenkirchen
Postbus 1460, D-57604 Altenkirchen
Telefoon: +49 (0) 2681-807-136
Telefax: +49 (0) 2681-807-205
E-mail: packone@werit.eu

Amtsgericht Montabaur – HRA 10833
Hoofdelijk aansprakelijke aandeelhouder:
Schneider Verwaltungs-GmbH, Altenkirchen
Amtsgericht Montabaur, HRB 10569

Directie:
Dr. Helmhold Schneider, Ekkehard Schneider, Jörg Schneider

Hoofdgevolmachtigde op de locaties Bucholz en Ottendorf:

Wilhelm Marbach

BTW-ID-nummer:
DE148004830

Verantwoordelijk voor de inhoud volgens § 6 MDStV:
WERIT Kunststoffwerke W. Schneider GmbH & Co.KG

 

Privacybescherming

Het gebruik van onze website is in de regel mogelijk zonder invoer van persoonlijke of persoonsgerelateerde gegevens. Voor zover op onze pagina’s persoonlijke gegevens (bijvooorbeeld naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld of vastgelegd, gebeurt dit voor zover mogelijk altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden doorgegeven. Wij wijzen u erop dat de dataverzending via het internet (bijv. bij communicatie per e-mail) veiligheidslacunes kann vertonen. Een absolute bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.
Het gebruik van de in het kader van de impressumplicht gepubliceerde contactgegevens door derden voor de toezending van niet uitdrukkelijk door ons aangevraagde reclame- en informatiematerialen wordt bij deze uitdrukkelijk van de hand gewezen. De exploitant van de webpagina’s behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen wanneer ongevraagd reclame wordt toegezonden, bijv. in de vorm van spam-mails.

Verzameling en verwerking van persoonlijke gegevens:

Wanneer u onze websites bezoekt, slaan onze webservers standaard de naam van uw Internet Service Provider, de website van waaruit u ons bezoekt, de websites die u bij ons bezoekt en de datum en duur van het bezoek op.
Bovendien worden alleen dan persoonlijke gegevens opgeslagen, wanneer u deze uit eigen beweging, bijv. in het kader van een bestelling van informatiemateriaal of iets dergelijks, opgeeft.

Gebruik en doorgifte van persoonlijke gegevens:

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens slechts in de noodzakelijk omvang voor het technische beheer van de websites, het klantenbeheer en voor marketingdoeleinden. Een doorgifte van persoonlijke gegevens aan derden vindt niet plaats.

Informatie over het gebruik van Google Analytics:

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zogenaamde “Cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. In geval van activering van de IP-anonimisering op deze website wordt uw IP-adres door Google echter binnen de lidstaten van de EU of in andere lidstaten van het verdrag over de Europese Economische Ruimte eerst ingekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres naar een server in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om verdere met het websitegebruik en het internetgebruik verband houdende diensten te verlenen aan de website-exploitant. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet gekoppeld aan andere informatie en gegevens bij Google. U kunt de opslag van de cookies via de instellingen van uw browsersoftware verhinderen; wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website in hun volle omvang zult kunnen gebruiken. U kunt bovendien de vastlegging van de door het cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) door Google en de verwerking van deze gegevens door Google verhinderen door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl